Legislatie

Accesând următoarele link-uri veţi putea fi la curent cu legislaţia actualizată din domeniul administraţiei publice.

 

 

 

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR PUBLICE ŞI TRASPARENŢEI DECIZIONALE

 

  • HOTARARE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul (actualizata pana la data de 9 decembrie 2005*)

 

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL URBANISMULUI

 

  • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (aplicabila incepand cu data de 14 februarie 2009*)

  • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 - (*actualizata*) privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata pana la data de 1 septembrie 2008*)

 

CONFIDENTIALITATE SALARII BUGETARI

  • DECIZIE nr. 615 din 21 septembrie 2006
    referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003  Codul muncii